Resultaten

Mensen die bij mij een coaching traject volgden :

– kunnen opnieuw zonder schuldgevoel genieten van het leven

– kiezen bewuster voor zichzelf en zeggen makkelijker nee

– weten weer wie ze zijn en waar ze gelukkig van worden

– hebben zichzelf beter leren kennen

– zijn bewuster van hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag

– zijn dichter bij hun doel gekomen of hebben hun doel bereikt

– hebben meer rust, balans, zelfvertrouwen

– kunnen beter omgaan met gevoelens van verdriet, angst en onzekerheid

“Coaching is the universal language of change and learning.”